NCKH Giáo viênPhương pháp mới hòa nguồn năng lượng mặt trời vào lưới điện phân phối

Trương Việt Anh – Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM
Nguyễn Bá Thuận – Đại Học Lạc Hồng

Tóm tắt
Bài báo này trình bày một mô hình kết nối nguồn năng lượng mặt trời, cũng như các nguồn năng lượng phân tán khác tại các hộ gia đình, hòa đồng bộ vào lưới điện phân phối. Việc hòa này dùng phương pháp điều khiển bám sát tần số, điện áp của nguồn lưới cũng như nguồn năng lượng mặt trời. Kết quả khảo sát trên mô hình của phương pháp cho thấy: Khả năng ổn định dòng điện bơm vào lưới bất chấp sự thay đổi của điện áp và tần số lưới điện hoặc điện áp nguồn một chiều của hệ thống inverter bị suy giảm hay tăng cao. Ngoài ra mô hình còn có khả năng giảm thiểu lượng công suất kháng truyền vào lưới để tận dụng tối đa khả năng các khoá điện tử của bộ inverter trong việc truyền dòng công suất tác dụng.
Abstract
This paper presents a solar power source coupling model, as well as other distributed power resoures at households which are synchronized with distributive electrical grid. This synchronization uses frequency tracking control method, electrical grid voltage as well as solar power source. Investigation result of the method on the model recognizes that current stability capacity injects electrical grid to disregard voltage and frequency changes or direct source voltage of inverter system is reduced or increased. Besides, the model is capable of reducing creative power transmitting into electrical in order to take advantage of capacity of electronic interlocking of the inverter when transmitting active power.

Sơ đồ kết nối nguồn NLMT với lưới.

Sơ đồ kết nối tương đương.

Tài liệu tham khảo
[1] Tran Cong Binh, Mai Tuan Dat, Ngo Manh Dung, Phan Quang An, Pham Dinh Truc and Nguyen Huu Phuc “Active and Reactive power controller for single-phase Grid-connected photovoltaic syntems” Department of Electrical- Electronics Engineering- HoChiMinh City University of Technology.Vietnam National University in HoChiMinh, Vietnam.
[2] L. Hassaine, E. Olias, J. Quintero, M. Haddadi “Digital power factor control and reactive power regulation for grid-connected photovoltaic inverter” power electronics systems group, universidad carlos III de madrid, avda, de la universidad 30, 28911 leganés, Madrid, Spain.
[3] Hassaine, L.; Olias, E.; Quintero, J.; Barrado, A., “Digital control based on the shifting phase for grid connected photovoltaic
inverter”, Applied Power Electronics Conference and Exposition, 2008. APEC 2008. Twenty-Third Annual IEEE, pp.945-951, Feb. 2008.
[4] Byunggyu Yu; Youngseok Jung; Junghun So; Hyemi Hwang; Gwonjong Yu, “A Robust Anti-islanding Method for Grid-
Connected Photovoltaic Inverter”, Photovoltaic Energy Conversion, the 2006 IEEE 4th World Conference, vol. 2, pp.2242-2245, May. 2006.
[5] Nguyễn Văn Nhờ, "Điện Tử Công Suất 1", Nhà xuất bản đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005.
[6] Babak FARHANGI, student member IEEE, Shahrokh FARHANGI member IEEE “Application of Z-source converter in photovoltaic grid-connected transformer-less inverter” School of ECE, Tehran, Iran.
[7] Ayman A. Hamad, Mohammad A. Alsaad “A software application for energy flow simulation of a grid connected photovoltaic system” University of Jordan, Amman, 11942, Jordan.

LINK PDF


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  147,878       1/491