NCKH Giáo viênTổng hợp bài báo khoa học quốc tế

 

Đồng hành với mục tiêu đào tạo, Khoa Cơ Điện còn mở rộng tìm hiểu các chuyên ngành mới như Cơ Sinh Học, Năng Lượng Mới, Khuôn Mẫu ở cấp độ vi mô (Micro),… Việc tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài cũng đã khơi nguồn và đặt các nền tảng cơ bản để khoa có thể chuyên sâu nghiên cứu phát triển các ngành nói trên trong những năm sắp tới. Trong quá trình học tập - nghiên ở nước ngoài, các giảng viên của khoa Cơ Điện đã trực tiếp tham gia vào các hội nghị chuyên ngành quốc tế có uy tín và xuất bản các bài báo khoa học với chất lượng cao.

 

Ths. Nguyễn Bá Sơn

"Hemodynamics and Mechanical Behaviors of Aortic  Heart Valves: A Numerical Evaluation", The 21st International Symposium on Transport Phenomena [pdf] 

"Quasi-Steady Flow Dynamics Study of Human Aortic Valve: An Evaluation with Numerical Techniques", 2011 4th International Conference on Biomedical Engineering and Informatics (BMEI) [pdf]

 

 

Ths. Trần Bích Sơn

"Optimization of Process Parameters for Car Side Mirror by Using Taguchi Method and Artificial Neural Network" , International Symposium on Nano Science and Technology 2011, (ISNST) [pdf]

 

Ths. Lê Phương Trường

"Economic Analysis of PV-Wind Hybrid System at 25 Locations in Taiwan", The 10th ROC 30th power engineering workshop

Taoyuan, Taiwan, November 2009 28-29 [pdf]

"A new method for collecting the garbage non – using energy", International Conference on Green Technology and Sustainable Deverlopment [pdf]

 

Ths. Nguyễn Vũ Quỳnh

Simulink/Modelsim Co-Simulation and FPGA Realization of Speed Control IC for PMSM Drive”, International Conference on Power Electronics and Engineering Application (PEEA2011), pp718 - 727, 2012 (Journal Paper) [pdf]

Optimized FPGA design, verification and implementation of a neuro-fuzzy controller for PMSM drives”, in Mathematics and Computers in Simulation, MATCOM 2012 (Journal paper) [pdf]

"Base on Fuzzy, SVPMWM and FPGA Technology to Control Speed of PMSM without Sensor", International Workshop on Agricultural and Bio systems Engineering. [pdf]

"Design and Simulation of A Speed Control IC for PMSM Drive Based on Neural Fuzzy Control",  ELECTRIMACS 2011, 6-8th,  June 2011, Cergy-Pontoise, France [pdf]

"Simulink/ModelSim Co-Simulation of Sensorless PMSM Speed Controller", 2011 IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications (ISIEA2011), September 25-28, 2011, Langkawi, Malaysia [pdf]

"Design and Simulation of Adaptive Speed Control for SMO-Based Sensorless PMSM Drive", ELECTRIMACS 2011, 6-8th,  June 2011, Cergy-Pontoise, France [pdf]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ths. Vi Trung Kiên

"Physical and chemical properties affected by temperature in copper films chemical mechanical polishing", 25th of the Chinese Mechanical Engineering Society National Symposium , Taiwan [pdf]


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  121,746       4/342