Phòng thực hành

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Phòng thực hành


Phòng 3S/5S-An toàn – Cải tiến

Giới thiệu :

Phòng 3S- An Toàn được thành lập năm 2017 và được sự tài trợ  của JICA và hội đồng các Doanh nghiệp Nhật bản. Phòng 3S- An toàn có nhệm vụ trang bị thêm cho sinh viên các  kiến thức,  kỹ năng cần thiết  theo yêu cầu của các doanh nghiệp Nhật như: Kỹ năng 3S và Kỹ năng An toàn.

Nhiệm vụ đào tạo:

  1. Kỹ năng 3S/5S
  2. Kỹ năng An toàn

Hình ảnh phòng 3S-An Toàn

 

 

Thông tin liên hệ

Giảng viên quản lý: ThS. Ngô Kim Long; 

  • Điện thoại : 0946773922;
  • Email : ngokimlong@lhu.edu.vn

Địa chỉ: Phòng I309, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và ứng dụng.

  • Đại học Lạc Hồng, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

© 2019 Lac Hong University
  890,253       2/251