Phòng thực hành

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Phòng thực hành


Phòng Thực hành điện Ô Tô

 

Nhiệm vụ 

Phòng thực hành Điện – Điện tử ô tô có nhệm vụ trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến tháo lắp, chẩn đoán, sửa chữa – bảo dưỡng các chi tiết trong hệ thống Điện – Điện tử ô tô và Điện động cơ, Điện thân xe. Từ đó, sinh viên có kỹ năng tự học, làm việc nhóm để chẩn đoán những hư hỏng của chi tiết thuộc các hệ thống Điện – Điện tử ô tô. Ngoài ra, Phòng thực hành Điện ô tô cũng là nơi giúp cho sinh viên nghiên cứu và phát triển các ý tưởng, đề tài về Điện ô tô.

Các môn học liên quan

  1. Thực tập hệ thống Điện – Điện tử ô tô
  2. Thực tập hệ thống điện thân xe ô tô

 Hình ảnh phòng thực hành

 

 

 

 

 Thông tin liên hệ

Giảng viên quản lý: ThS. Ninh Thị Thúy; 

  • Điện thoại : 0977.231.286;
  • Email : ninhthithuy@lhu.edu.vn

Địa chỉ: Phòng I208, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và ứng dụng.

  • Đại học Lạc Hồng, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
  921,333       1/495