Phòng thực hành

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Phòng thực hành


Phòng thực hành Vi điều khiển

Nhiệm vụ:

  • Phòng thí nghiệm vi điều khiển có nhiệm vụ trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành trên các kit thí nghiệm 8051, AVR, PIC, ARM, Arduino,…
  • Trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết kế mạch điện ứng dụng vi điều khiển. Từ đó, sinh viên có thể ứng dụng kiến thức đã học thiết kế và thi công các sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ cho công nghiệp và dân dụng

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh học tập trong phòng thực hành

Thông tin liên hệ

Giảng viên quản lý: ThS. Ngô Kim Long; 

  • Điện thoại : 0946773922;
  • Email : ngokimlong@lhu.edu.vn

Địa chỉ: Phòng I507, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và ứng dụng.

  • Đại học Lạc Hồng, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

 


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
  921,327       1/488