Phòng thực hành

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Phòng thực hành

Phòng thực hành Điện tử Cơ bản-Viễn Thông

Nhiệm vụ

  • Phòng thí nghiệm phục vụ giảng dạy môn học: Thực tập thiết kế mạch điện tử ứng dụng.
  • Hỗ trợ sinh viên thực hiện các đồ án môn học và nghiên cứu khoa học.

Người quản lí:

Cơ sở vật chất trang thiết bị phòng học

 

Cơ sở vật chất trang thiết bị giảng dạy

 

 

 

 

Đề cương giảng dạy thuộc phòng thí nghiệm:
 
https://drive.google.com/drive/folders/1-xtJUWEybvB3pG3nF108KLj9Mp-oW5CQ

Một số hình ảnh học tập trong phòng thí nghiệm

Thầy giáo đang hướng dẫn sinh viên thực hành

Sinh viên đang thực hành trên module

Địa chỉ:

  • Phòng I308, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và ứng dụng.
  • Đại học Lạc Hồng, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  • Điện thoại:   0979 436 036