Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa


Ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Ngành Công nghệ tự động được thành lập theo quyết định số 472/QĐBGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2007, sau đó đổi tên thành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo thông tư số TT14/2010/TTBGDĐT. 

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Là ngành học huấn luyện cho người học kiến thức ứng dụng kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trong học thuật, cải tiến quy trình sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị áp dụng trong công nghiệp và dân dụng.

[Video clip]Học gì ở Ngành Công nghệ điều khiển và Tự động hóa, trường ĐH Lạc hồng.

Phòng thí nghiệm thuộc Bộ môn quản lý (các bạn có thể "ăn - ngủ" tại đây để "luyện công")


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  368,328       1/492