Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

Điều kiện tốt nghiệp.

 • Ngoại ngữ: Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh.

 • Chuyên môn:

  • Điều kiện cần:

   • Hoàn tất chương trình học theo .

   • Hoàn tất các Khóa huấn luyện

  • Điều kiện đủ: Thực hiện một trong các nội dung sau:

   • Thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ quá trình học.

   • Hoặc làm đồ án, NCKH về chuyên môn được huấn luyện được đánh giá đạt bởi Hội đồng chuyên môn.

   • Hoặc viết báo Khoa học về chuyên môn được huấn luyện được đăng bởi các tạp chí trong nước/quốc tế.

   • Hoặc tham gia cuộc thi Robocon hoặc có giải thưởng 1, 2, 3 các cuộc thi công nghệ trong nước hoặc khu vực.

 • Kỹ năng mềm (Được đào tạo trong quá trình học):

  • Chứng chỉ 3S/5S.

  • Chứng chỉ An toàn trong công nghiệp.