Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa


Điều kiện tốt nghiệp.

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh.

 • Kỹ năng mềm (Được đào tạo trong quá trình học):
  • - Các kỹ năng làm việc của Thế kỷ 21.
  • - 3S/5S.

- An toàn trong công nghiệp.

Chuyên môn:

 • Điều kiện cần:
  • - Hoàn tất Chương trình học Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.
  • - Có Chứng chỉ các Khóa Kỹ năng mềm, Ngoại ngữ.
 • Điều kiện đủ: Thực hiện một trong các nội dung sau:
  • - Thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ quá trình học.
  • - Hoặc làm đồ án, NCKH được huấn luyện được đánh giá đạt bởi Hội đồng chuyên môn.
  • - Hoặc viết báo Khoa học về chuyên môn được đăng bởi các tạp chí trong nước/quốc tế.
  • - Hoặc tham gia cuộc thi Robocon, các cuộc thi công nghệ và đạt giải thưởng 1, 2, 3 trong nước hoặc khu vực.

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  341,947       1/565