Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa


Mục tiêu đào tạo Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (LHU)

Mục tiêu đào tạo (Program Educational Objectives) của ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa: Sinh viên tốt nghiệp Ngành, trong vòng 3 năm có thể thực hiện được các nhiệm vụ:

  • - Linh hoạt vận dụng các kỹ năng, kiến thức chuyên môn vào nghiên cứu, chế tạo, vận hành và sản xuất trong môi trường đa quốc gia.

  • - Thiết kế, cải tiến hệ thống và quy trình tự động hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại.

  • - Tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn suốt đời.

Mục tiêu đào tạo của Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Trường Đại học Lạc hồng được soạn thảo theo định hướng được đánh giá bởi Ủy ban ETAC (Engineering Technology Accreditation Commission) của ABET nhằm giải quyết phân khúc ứng dụng, triển khai các vấn đề kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Ngoài ra, Văn Kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Nhiệm kỳ 2015 -2020) đã xác định:”Khuyến khích đầu tư phát triển ngành đào tạo Tự động hóa của Khoa Cơ điện – Điện tử Trường Đại học Lạc Hồng


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  341,943       1/564