Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

Định hướng phát triển của Ngành tầm nhìn 10 năm và 20 năm.

Tầm nhìn 10 năm:

 • Phát triển nghiên cứu theo 3 lĩnh vực:

  • Điều khiển thiết bị công nghiệp, tự động hóa quá trình công nghệ.

  • Máy học (Machine Learning).

  • Xử lý ảnh (Image Processing).

 • Chủ trì các lớp ngắn hạn đào tạo kiến thức sử dụng, lập trình điều khiển và chuyển giao công nghệ cho các cty trong và ngoài nước ở Khu vực.

 • Là Trung tâm Khoa học và chuyển giao công nghệ ở Việt nam và Khu vực.

Tầm nhìn 20 năm:

 • Trở thành Ngành cung cấp kỹ sư Tự động hóa công nghiệp và điều khiển quy trình Công nghiệp cho Việt Nam và khu vực.

 • Trở thành Ngành mũi nhọn nghiên cứu, có nhiều bài báo trong lĩnh vực Machine Learning, Image Processing, Tự động ứng dụng.