Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử


Điều kiện tốt nghiệp

1. Ngoại ngữ (Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh)

  • Có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của nhà trường

2. Chuyên môn

Điều kiện cần:

  • Hoàn tất chương trình học
  • Tham dự các Khóa huấn luyện nghề: Lắp tủ điện, lập trình điều khiển, MCR,....

Điều kiện đủ: Thực hiện 1 trong 3 nội dung sau:

  • Làm đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn hoặc gần chuyên môn được đánh giá bởi Hội đồng chuyên môn
  • Có bài báo Khoa học về chuyên môn (hoặc gần chuyên môn) được báo cáo tại hội nghị hoặc được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước
  • Tham gia cuộc thi Robocon hoặc có giải thưởng các cuộc thi khoa học công nghệ trong nước

3. Kỹ năng mềm

  • Có chứng chỉ 3S/5S
  • Có chứng chỉ An toàn trong công nghiệp

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  51,830       1/301