Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử


Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Ngay khi tốt nghiệp, SV có được những khả năng:

SO1: Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật được định nghĩa rộng phù hợp với ngành học;

SO2: Khả năng thiết kế các hệ thống, các thành phần hoặc quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể về các vấn đề kỹ thuật được định nghĩa rộng phù hợp với ngành học;

SO3: Khả năng ứng dụng giao tiếp bằng văn bản, bằng miệng và bằng hình ảnh trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật được định nghĩa rộng; và khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;

SO4: Khả năng thực hiện các thử nghiệm, đo lường và thí nghiệm tiêu chuẩn, và khả năng phân tích và giải thích các kết quả để cải thiện các quy trình; và

SO5: Khả năng làm việc nhóm hiệu quả với tư cách là thành viên cũng như lãnh đạo trong các nhóm kỹ thuật.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  95,569       1/494