Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử


Mục tiêu đào tạo của ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện- Điện tử sau 3 năm sẽ có khả năng:

  • PEO1: Đạt bằng cấp cao hơn hoặc tham gia vào nghiên cứu nâng cao trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (CNKTĐĐT);
  • PEO2: Quản lý quy trình sản xuất trong lĩnh vực CNKTĐĐT;
  • PEO3: Phân tích, thiết kế, vận hành và phát triển các hệ thống Điện - Điện tử theo các yêu cầu cụ thể của các tổ chức và doanh nghiệp;
  • PEO4: Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực CNKTĐĐT.

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  95,565       1/492