Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử


Định hướng phát triển Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử

Tầm nhìn 10 năm:
Phát triển nghiên cứu theo 6 lĩnh vực:
•    Năng lượng mới
•    Điện tử công suất hiện đại
•    Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
•    Điều khiển thông minh
•    Hệ thống IoT
•    Hệ thống nhúng

Đào tạo các lớp ngắn hạn:
•    Lập trình điều khiển
•    Kỹ thuật an toàn
•    Thiết kế board mạch
•    Lắp tủ điện
•    Quấn dây máy điện
•    Vẽ kỹ thuật điện
Là đơn vị nghiên cứu và chuyển giao công nghệ ở Việt nam và Khu vực
Tầm nhìn 20 năm:
•    Cung cấp Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử có tay nghề cao cho Việt Nam và Khu vực
•    Trở thành ngành mũi nhọn trong nghiên cứu ứng dụng, có nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và thế giới
 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  68,043       1/564