Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử


Định hướng phát triển Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử

Tầm nhìn 10 năm:

  • Phát triển nghiên cứu theo 5 lĩnh vực:

           - Năng lượng mới

           - Điện tử hiện đại

           - Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp

           - Điều khiển thông minh

           - Hệ thống IoT

  • Đào tạo các lớp ngắn hạn về lập trình điều khiển, kỹ thuật an toàn, thiết kế board mạch, lắp tủ điện, quấn dây máy điện, vẽ kỹ thuật điện...
  • Là đơn vị nghiên cứu và chuyển giao công nghệ ở Việt nam và Khu vực.

Tầm nhìn 20 năm:

  • Cung cấp Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử có tay nghề cao cho Việt Nam và Khu vực.
  • Trở thành Ngành mũi nhọn trong nghiên cứu, có nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và thế giới

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  51,831       1/302