Giới thiệu

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Giới thiệu

Sứ mạng - Tầm nhìn của Khoa

Sứ mạng của khoa Cơ điện – Điện tử

     Khoa Cơ Điện – Điện Tử là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện-Điện tử; Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử); Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông; Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; Công nghệ Kỹ thuật Ô tô. Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực có trình độ Đại học và Sau Đại học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập Quốc tế.

Tầm nhìn của khoa Cơ điện – Điện tử

     Đến năm 2030 trở thành đơn vị đào tạo nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao Công nghệ trong lĩnh vực Kỹ thuật Công nghiệp hàng đầu Việt Nam.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  13,565       1/194