Giới thiệu

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức

 

Là khoa có thế mạnh trong đào tạo kỹ sư các ngành Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử và truyền thông, Công nghệ điều khiển và tự động hóa và Công nghệ kỹ thuật Ô tô. Với đội ngũ giảng viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo. Khoa Cơ điện - Điện tử được cơ cấu như sau:

TỔ CHỨC CỦA KHOA CƠ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ban chủ nhiệm khoa

 

 

Hội đồng Khoa học Khoa

Bộ phận Văn phòng

 

Sân chơi công nghệ

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  26,850       1/307