Giới thiệu

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Là khoa có thế mạnh trong đào tạo kỹ sư các ngành Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử và truyền thông, Công nghệ điều khiển và tự động hóa và Công nghệ kỹ thuật ô tô. Với đội ngũ giảng viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo. Khoa Cơ điện - Điện tử được cơ cấu như sau:

TỔ CHỨC CỦA KHOA CƠ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ban chủ nhiệm khoa

  

Trưởng Khoa 

    TS. Phạm Văn Toản     

Cố vấn

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương

 

 

Phó Trưởng Khoa

TS.Lê Phương Trường

 

 

 

 

 

Trưởng Bộ môn 

Điện - Điện tử

TS. Phan Như Quân

Trưởng Bộ môn 

Cơ Điện tử

ThS. Nguyễn Duy Phú

Trưởng Bộ môn

Tự động hóa

ThS. Trần Văn Thành

 

 

Trưởng Bộ môn 

Điện tử thông tin-truyền thông

ThS. Nguyễn Hoàng Huy

Trưởng Bộ môn 

CN kỹ thuật ô tô

ThS. Phạm Công Sơn

Cán bộ chuyên trách

   

Thư ký

KS. Nguyễn Thị Trúc Mai

Quản sinh

Th.S. Hoàng Thị Nga

Giáo vụ

Th.S. Nguyễn Hà Thoại Phi

   

 

Quản lý thực tập

Th.S. Trần Trung Hướng

Quản lý Open Workshop

KS. Phạm Hồng Sơn

Quản lý NCKH

ThS. Nguyễn Khánh Linh