Giới thiệu

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Giới thiệu

Đội ngũ cán bộ giảng viên - cán bộ hỗ trợ

Khoa Cơ điện - Điện tử luôn chú trọng phát triển về đội ngũ và cơ cấu nhân sự, nhiều giáo viên trẻ trong Khoa đã được tạo điều kiện cho đi học nước ngoài hoặc cho đi học trong nước. Tính cho đến nay Khoa có 37 cán bộ, trong đó: 03 PGS. TS, 06 Tiến sĩ, 04 Nghiên cứu sinh ở nước ngoài, 15 thạc sĩ, 9 kỹ sư (07 đang học cao học trong và ngoài nước).

 

 

Đội ngũ Giảng viên

Họ tên: Phạm Văn Toản

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Chế tạo máy công nghiệp
 • Công nghệ sấy

Lý lịch khoa họcV_Link

Họ tên: Nguyễn Bá Sơn

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Công nghệ vật liệu
 •  Cơ khí

Lý lịch khoa học: Link_error

Họ tên: Lê Phương Long

Học vị: NCS Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •   Thiết kế khuôn
 •   Cơ khí

Lý lịch khoa họcLink_error

Họ tên: Vi Trung Kiên

Học vị: NCS Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Cơ khí
 •  CAD/CAM/CNC

Lý lịch khoa họcLink_error

Họ tên: Trần Hữu Tuyển

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Cơ khí chế tạo
 • Chế tạo máy công nghiệp

  Lý lịch khoa họcLink

Họ tên: Nguyễn Duy Phú

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  CAD/CAM CNC
 •  Thiết kế sản phẩm cơ khí

Lý lịch khoa họcLink

 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Vũ Quỳnh

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Hệ thống nhúng
 •  Robot

Lý lịch khoa học: Link_error

Họ tên: Lê Phương Trường

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Năng lượng tái tạo
 •   IoTs

Lý lịch khoa học: Link

Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Điện công nghiệp
 • Viễn thông

Lý lịch khoa học: Link_error

Họ tên: Nguyễn Hoàng Huy

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Điện tử
 • Lý thuyết viễn thông

Lý lịch khoa họcLink

Họ tên: Phan Như Quân

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Kỹ Thuật Thông Tin Truyền Thông
 •   Xử lý ảnh trong CN

Lý lịch khoa học: Link

 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Bá Thuận

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Thiết Kế Mạch in
 •   Chế tạo Robot

Lý lịch khoa học:Link_error

Họ tên: Nguyễn Hà Thoại Phi

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Điện tử công suất
 •  Điều khiển động cơ

Lý lịch khoa học: Link_error

Họ tên: Huỳnh Đức Chấn

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Điện tử
 • Lý thuyết điều khiển

Lý lịch khoa học Link

Họ tên: Hoàng Thị Nga

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Lý thuyết mạch điện
 • Điện công nghiệp

Lý lịch khoa học: Link

Họ tên: Trần Trung Hướng

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Kỹ thuật điện
 • Điện công nghiệp

Lý lịch khoa học:Link

 

Họ tên: Lê Văn Tần

 

Học vị: PGS.TS

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Công nghệ ô tô
 • Điều khiển tự động

Lý lịch khoa học Link_error

Họ tên: Nguyễn Khánh Linh

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Điện tử
 • Lý thuyết điều khiển

Lý lịch khoa học Link

Họ tên: Huỳnh Tuấn Tú

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Điều khiển hiện đại
 • Điện tử

Lý lịch khoa họcLink

Họ tên: Lê Tiến Lộc

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Machine Learning
 • Điều khiển máy tính

Lý lịch khoa học Link

Họ tên: Ngô Văn Bình

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Đo lường - cảm biến
 • Hệ thống thu thập dữ liệu

Lý lịch khoa họcLink

Họ tên: Ngô Kim Long

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Hệ thống cảm biến
 • Hệ thống vi điều khiển

Lý lịch khoa họcLink

Họ tên: Lê Hoàng Anh

Học vị: NCS Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Xử lý ảnh
 • Machine Learning

Lý lịch khoa họcLink

Họ tên: Nguyễn Cường Phi

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Thiết Kế Mạch in
 •   Chế tạo Robot

Lý lịch khoa họcLink_error

Họ tên: Nguyễn Thiện Tài

Học vị: Thạc Sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Điện tử
 • Robot

Lý lịch khoa học: Link

Họ tên: Trần Văn Thành

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Lý thuyết Điều khiển
 • Hệ thống điều khiển công nghiệp.

Lý lịch khoa họcLink

 

Họ tên: Đỗ Tấn Thích

 

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Năng lượng mới trên ô tô
 • Điều khiển động cơ

Lý lịch khoa học Link

Họ tên: Ninh Thị Thúy

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Công nghệ ô tô
 • Điều khiển tự động

Lý lịch khoa họcLink

  

Họ tên: Phạm Công Sơn

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Công nghệ ô tô
 • Điều khiển tự động

Lý lịch khoa họcLink

Cán bộ hỗ trợ

Họ tên: Nguyễn Văn Thương

Học vị: Kỹ sư

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Điện tử
 • Robot

Lý lịch khoa họcLink_error

Họ tên: Nguyễn Đình Đại

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Điện tử
 • Robot

Lý lịch khoa học Link_error

Họ tên: La Khải Khải

Học vị: Kỹ sư

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •   Cơ điện tử
 •   Robot

Lý lịch khoa họcLink_error

Họ tên: Đoàn Dương Quý

Học vị: Kỹ sư

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •   Cơ khí chế tạo
 •   Robot

Lý lịch khoa họcLink_error