Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử)

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử)


Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp trong vòng 3 năm có thể thực hiện được các nhiệm vụ:

  • PEO1: Thiết kế cải tiến, thiết kế chế tạo mới và lắp ráp các thiết bị khác nhau trong hệ thống sản xuất tự động.
  • PEO2: Vận hành và lập quy trình khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị của hệ thống sản xuất tự động.
  • PEO3: Khai thác và xây dựng các phần mềm trong việc điều khiển các máy móc tự động bằng máy tính và các phương tiện điều khiển số khác.
  • PEO4: Nghiên cứu khoa học về các vấn đề thuộc lĩnh vực Cơ điện tử.
  • PEO5 : Phối hợp xây dựng và thực hiện các đề án kỹ thuật với các thành viên nhóm giải pháp kỹ thuật.

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  152,252       1/565