Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử)

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử)


Định hướng phát triển Ngành tầm nhìn 10 năm và 20 năm

 • Tầm nhìn 10 năm:
  • Tích hợp ngày càng nhiều công nghệ cao, sản phẩm ngày càng "thông minh" hơn và kích thước ngày càng nhỏ hơn.
  • Công nghệ micro/nano thu nhỏ các thiết bị máy móc xuống kích thước của phân tử các sản phẩm công nghệ tương lai.
  • Nâng cao "trí thông minh" cho các sản phẩm cơ điện tử.
  • Chủ trì các lớp đào tạo kiến thức kỹ năng ngành cơ điện tử.
  • Trở thành trung tâm cung cấp kỹ sư Cơ điện tử cho Việt Nam và khu vực ASEAN.
  • Có nhiều bài báo quốc tế trong lĩnh vực Cơ điện tử.
  • Là trung tâm khoa học và chuyển giao công nghệ cho các công ty trong nước.

 

 • Tầm nhìn 20 năm:
  • Là trung tâm khoa học và chuyển giao công nghệ cho các tập đoàn, công ty ở khu vực ASEAN.

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  152,249       1/564