Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử)

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử)


Điều kiện tốt nghiệp

 • Điều kiện cần:

  • Hoàn tất chương trình học theo .
  • Hoàn tất các Khóa huấn luyện kỹ năng ngành nghề.

 

Điều kiện đủ: Thực hiện một trong các nội dung sau:

 • Thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ quá trình học. 
 • Hoặc làm đồ án NCKH nghiên cứu về chuyên môn được huấn luyện được đánh giá bởi Hội đồng chuyên môn. 
 • Hoặc viết báo Khoa học về chuyên môn được huấn luyện được đăng bởi các tạp chí trong nước/quốc tế. 
 • Hoặc tham gia cuộc thi Robocon hoặc có giải thưởng 1, 2, 3 trong nước hoặc khu vực ASEAN.
  • Kỹ năng mềm:
   • Chứng chỉ 3S/5S.
   • Chứng chỉ An toàn trong công nghiệp.
  • Ngoại ngữ: 
   • Chứng chỉ ngoại ngữ B Tiếng Anh hoặc N4 Tiếng Nhật .

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  152,248       1/564