Tin tức

Khoa Cơ điện - Điện tử, Đại học Lạc Hồng có hai công trình đạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

     Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) là giải thưởng được trao hằng năm. Nhằm phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng tạo và áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng,... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

https://lh6.googleusercontent.com/OTKalsO341bLRaoWjytaLtL0E3ZSqkUTGjlkk8akKZfFMiG_9lCQU3459GlDmNi5Px29eXRt0S22DZoRHVzgS8Bkjf9ZclCwPF8NB4DWU321TEkuCYDRiih0RqZCH2p_jjfyXAVG

Hình 1: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC).

     Hội đồng Giám khảo giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2020 đã tiến hành chấm giải. Ban tổ chức Giải thưởng đã họp và thông qua kết quả đánh giá các công trình của Ban giám khảo. Theo tổng kết của Ban thư ký Giải thưởng, năm nay Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) đã nhận được 133 công trình thuộc 6 lĩnh vực. Trong đó: Lĩnh vực Cơ khí tự động hóa: 27 công trình; Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống: 39 công trình; Lĩnh vực Công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông: 21 công trình; Lĩnh vực Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu - bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên: 19 công trình; Lĩnh vực Công nghệ vật liệu: 10 công trình; Lĩnh vực Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới: 17 công trình.

https://lh4.googleusercontent.com/1n4XYKpSb6yriv0YF87yF0uiAbcl_XpaglSM7xAdNMukYKYgSNDUUyF97GAjXJ_quCszYYsrULA2oy-SU-hi_fpk-uyTpvr_6lW1__vIHRPS6nsrd9n9QOcKvbbydh9NnLpCFv7_

Hình 2: Hội đồng chấm giải công bố kết quả (Nguồn: VIFOTEC).

     Theo kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo, Ban thư ký Giải thưởng đã tổng hợp được 45 công trình đề nghị Ban tổ chức đưa vào xét giải. Trong đó có 5 giải nhất, 11 giải nhì, 13 giải ba và 16 giải khuyến khích. Tỉnh Đồng Nai có 2 công trình được đạt giải, 2 giải này thuộc về Khoa Cơ điện - Điện tử, trường Đại học Lạc Hồng. Cụ thể như sau:

📌 Công trình thuộc lĩnh vực Cơ khí tự động hóa:
Thiết kế và chế tạo máy chiết rót tự động (Nhóm tác giả: Nguyễn Cường Phi, Phạm Văn Toản, Ngô Thanh Bình, Nguyễn Văn Tình, Trần Sĩ Dũng, Hồ Anh Tú - giải khuyến khích).

https://codien.lhu.edu.vn/Data/News/109/images/179.jpg

Hình 3: Mẫu máy máy chiết rót tự động được thiết kế trên phần mềm Solidworks.

📌Công trình thuộc lĩnh vực công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới:

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thực nghiệm mô hình xe tiết kiệm nhiên liệu (Nhóm tác giả: Đỗ Tấn Thích, Lê Hoàng Anh, Đặng Văn Luận, Nguyễn Hồng Phúc Nguyễn Phan Xuân Khương, Nguyễn Phước Kiến - giải khuyến khích).

https://lh5.googleusercontent.com/8zION_8lHKD6O9NlLIp4-0NnWBa9gVhhO3uT_Z8W48Hx2Zu7BNq2XVEf34B-h4nq0JxGKhzoL9zs0sPNS8M_oNC_b1SwYFcoP2ZiuXO0stFTKZnXCfcc2OjnziQEULGLlKeQDXIT

Hình 4: Mẫu xe Prototype được thiết kế trên phần mềm Solidworks.

     Được biết, các đề tài này do chính các sinh viên và giảng viên của trường tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Đó là “cầu nối” giúp cho sinh viên kết hợp những kiến thức đã học vào trong thực tế, rút ngắn “khoảng cách” giữa học thuật và ứng dụng. Sinh viên được tham gia cùng giảng viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên nắm vững những kiến thức đã học. Cách học hiệu quả nhất đó chính là các hoạt động trải nghiệm, bắt tay vào làm việc thông qua các dự án (Learning by Making, Learning by Doing, Project Based Learning). Trong những năm qua, Đại học Lạc Hồng đã đầu tư nhiều thiết bị nhằm phục vụ thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên.

     Theo kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo, Ban thư ký Giải thưởng đã tổng hợp được 45 công trình đề nghị Ban tổ chức đưa vào xét giải. Trong đó có 5 giải nhất, 11 giải nhì, 13 giải ba và 16 giải khuyến khích.

     Hội đồng giám khảo đề nghị 3 công trình bảo lưu kết quả chấm giải do điểm áp dụng vào sản xuất và đời sống chưa cao, đề xuất 3 công trình đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao giải, tuy nhiên chỉ có 2 công trình đủ điều kiện.

     Ban tổ chức cũng thông qua danh sách các tác giả là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của 5 công trình đoạt giải nhất đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh sách đề nghị khen thưởng cho các đơn vị - cá nhân có thành tích tuyên truyền, phổ biến giải thưởng.

     Dự kiến Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 vào ngày 3/5/2021 tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội.

 

Đỗ Tấn Thích

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        5,248,322       7/292