Tin tức


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Môi trường học tập

phòng thực hành cơ điện
Phòng thực hành Đo lường - Cảm biến
phòng thực hành cơ điện
Phòng thực hành 3S - An toàn - Cải tiến
phòng thực hành cơ điện
Xưởng khung gầm
phòng thực hành cơ điện
Phòng thực hành PLC
phòng thực hành cơ điện
Phòng thực hành CAD/CAM/CNC
phòng thực hành cơ điện
Lac Hong Open Workshop

Xem thêm

Góc sinh viên

Ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô (Công nghệ ô tô) | Khoa Cơ điện - Điện tử LHU
video Tranh đấu ROBOCON vòng trường Đại học Lạc Hồng 2020
video THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY VẬN CHUYỂN NHÔM CHO Công ty LIXIL Việt Nam
video BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019
video LHU’s CAMPUSES | CƠ SỞ 6 ĐẠI HỌC LẠC HỒNG