Tin tức


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Môi trường học tập

phòng thực hành cơ điện
Phòng thực hành Đo lường - Cảm biến
phòng thực hành cơ điện
Phòng thực hành 3S - An toàn - Cải tiến
phòng thực hành cơ điện
Xưởng khung gầm
phòng thực hành cơ điện
Phòng thực hành PLC
phòng thực hành cơ điện
Phòng thực hành CAD/CAM/CNC
phòng thực hành cơ điện
Lac Hong Open Workshop

Xem thêm

Góc sinh viên

LẠC TRONG VŨ TRỤ CONTEST CỦA LẠC HỒNG | ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
video NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (CƠ ĐIỆN TỬ) | KHOA CƠ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ _ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
video NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA | KHOA CƠ ĐIỆN ĐIỆN TỬ _ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
video NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ | KHOA CƠ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ LHU
video Ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô (Công nghệ ô tô) | Khoa Cơ điện - Điện tử LHU
Xem thêm