Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ kỹ thuật ô tô


Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của Ngành Kỹ thuật Ô tô

  • Ứng dụng tốt kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô;
  • Phát huy kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng chuyên môn của lĩnh vực kỹ thuật ô tô;
  • Giao tiếp hiệu quả, có khả năng lãnh đạo và làm việc tốt trong các nhóm;
  • Nâng cao kỹ năng thiết kế, triển khai, vận hành hệ thống kỹ thuật ô tô, đạt được khả năng tự học và học tập suốt đời;

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  36,684       1/568