Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ kỹ thuật ô tô


Định hướng phát triển của Ngành

Phát triển nghiên cứu theo các lĩnh vực

  • Năng lượng mới
  • Điều khiển thông minh

Ngành Công Nghệ Ôtô trường đai học Lạc Hồng phấn đấu trở thành tạo ra một môi trường học tập thực tế về sửa chữa ô tô chuyên nghiệp và hiện đại. Là nơi đào tạo số 1 Việt Nam về lĩnh vực kỹ thuật và dịch vụ ô tô.

Tầm nhìn 20 năm:

  • Cung cấp Kỹ sư Công Nghệ Ôtô có tay nghề cao cho Việt Nam và Khu vực.
  • Trở thành Ngành mũi nhọn trong nghiên cứu, có nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và thế giới

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  36,692       1/565