Tin tức

Sách vàng Việt Nam vinh danh các nhà khoa học của Khoa Cơ điện - điện tử

Năm học 2020 - 2021, tập thể Giảng viên và sinh viên khoa Cơ điện - Điện tử trường Đại học Lạc Hồng Đã xuất sắc có 2 đề tài có mặt tại Sách vàng Sáng tạo Việt Nam bao gồm đề tài: " Nghiên Cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động in và sấy logo" và " Robot lau khô và lau ướt tấm pin năng lượng mặt trời cho hệ áp mái xưởng", ngoài ra khoa cũng đạt rất nhiều các giải tưởng khoa học tại các cuộc thi khác như: 1 Giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, 2 giải Khuyến khích cuộc thi Vifotech danh giá năm 2021, Giải nhất Cuộc thi Dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng (EPICS), Top 10 dự án xuất sắc tại cuộc thi Mạng lưới Tuổi trẻ Hành động vì Không khí sạch (YCCA), Giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đồng Nai 2021, ...

          

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc tuyển chọn, biên tập, nhằm mục đích tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ, công bố rộng rãi các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ để mọi người dân, mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp biết và thi đua hưởng ứng các hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực, góp phần cổ vũ, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

 Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai

Cuộc thi Vifotech năm 2021

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC2021

Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đồng Nai 2021

Cuộc thi Dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng (EPICS),

Khoa Cơ điện - Điện tử

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        5,025,830       1/88