Tin tức

Seminar hướng dẫn sinh viên trình bày đề tài nghiên cứu khoa học

Hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2018 Khoa Cơ điện - Điện tử tổ chức buổi seminar nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên khóa 2014 trong việc trình bày các luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học thông qua file Word và Power Point.

Nhận thấy được sự quan trọng và cấp thiết trong việc hướng dẫn sinh viên phương pháp nghiên cứu và trình bày luận văn nghiên cứu khoa học. Ban Lãnh đạo Khoa lên kế hoạch định kỳ tổ chức Seminar. Theo đó, TS. Phan Như Quân đã  tổ chức các buổi seminar để hướng dẫn cho sinh viên phương pháp và các kỹ năng cần thiết để trình bày được 1 bài báo cáo đề tài nhanh, chính xác và có độ thống nhất về biểu mẫu chung cho toàn khoa.

Thầy TS. Phan Như Quân chủ trì seminar

Thông qua buổi seminar này sinh viên có thêm được những kiến thức bổ ích về kỹ năng soạn thảo văn bản cũng như tự tin hơn khi trình bày văn bản, chỉnh sửa nội dung nhanh chóng. Và tìm kiếm tài liệu phục vụ cho đề tài của mình được chính xác hơn.

Sinh viên các lớp khóa 2014 của khoa Cơ điện - Điện tử tham dự seminar

Để nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu và giúp cho sinh viên nâng cao kỹ năng trình bày thì các seminar như hôm nay sẽ còn tiếp tục được tổ chức cho các khóa 2015, 2016, 2017. Tạo sự tin tưởng hơn cho hội đồng khoa học khi đánh giá các đề tài nghiên cứu của sinh viên.

Khoa Cơ điện - Điện tử

Seminar - Cơ điện - Điện tử